Sirküler Raporlar

Vergi alanında yapılan değişiklikleri Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik uzmanları tarafından hazırlanan sirkülerler aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Toplam 113 sonuç üzerinden 48 tanesi görüntüleniyor.
Sirkuler No: 2020/77
Tarih: 04/08/2020
31/12/2020 Tarihine Kadar Uygulanmak Üzere Bazı Mal ve Hizmetlerde KDV Oranları %8’e ve %1’e İndirilmiştir
Sirkuler No: 2020/76
Tarih: 04/08/2020
İşten Çıkarma Yasağı ve Ücretsiz İzin Ödeneği Uygulaması Bir Ay (17/09/2020 tarihine kadar) Uzatılmıştır (CK: 2811)
Sirkuler No: 2020/75
Tarih: 04/08/2020
Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması Bir Ay Uzatılmıştır (CK: 2810)
Sirkuler No: 2020/74
Tarih: 04/08/2020
VUK’nun 370’inci Maddesindeki “İzaha Davet” Müessesesinin Esas ve Usullerinde Değişiklikler Yapılmıştır (VUKGT:519)
Sirkuler No: 2020/73
Tarih: 28/07/2020
Çalışma Hayatı ve İş Güvenliğine Yönelik Olarak Yapılan Değişiklikler Hk. (Kanun No:7252)
Sirkuler No: 2020/72
Tarih: 28/07/2020
Ocak-Haziran/2020 İkinci Geçici Vergi Dönemi İçin Menkul Kıymetlerin Borsa Rayici
Sirkuler No: 2020/71
Tarih: 28/07/2020
Ocak-Haziran/2020 İkinci Geçici Vergi Dönemi İçin Yabancı Paraların Değerleme Kurları ve Reeskont Faiz Oranları
Sirkuler No: 2020/70
Tarih: 28/07/2020
01/07/2020-31/12/2020 Tarihleri Arası Geçerli Vergiden Müstesna Yurtiçi – Yurtdışı Gündelikleri
Sirkuler No: 2020/69
Tarih: 28/07/2020
01/07/2020 – 31/12/2020 Tarihleri Arası Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı 7.117,17 TL olarak Uygulanacaktır
Sirkuler No: 2020/68
Tarih: 28/07/2020
2020 İkinci Geçici Vergi Dönemi İçin Yeniden Değerleme Oranı %2,10 Olarak Belirlenmiştir. (KVKS:54)
Sirkuler No: 2020/67
Tarih: 18/06/2020
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hk
Sirkuler No: 2020/66
Tarih: 18/06/2020
Serbest (Döviz) Fonları İçin Stopaj Oranı %15’e Yükseltilmiştir (CBK:2604)