Sirküler Raporlar

Vergi alanında yapılan değişiklikleri Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik uzmanları tarafından hazırlanan sirkülerler aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Toplam 113 sonuç üzerinden 60 tanesi görüntüleniyor.
Sirkuler No: 2020/65
Tarih: 18/06/2020
Sokağa Çıkma Yasağı Sona Eren 65 Yaş ve Üstü Mükellefler İle Meslek Mensuplarının Beyan Sürelerine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır
Sirkuler No: 2020/64
Tarih: 18/06/2020
Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Bazı Değişikliklere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Tebliğ Yayımlanmıştır (GVKGT:311)
Sirkuler No: 2020/63
Tarih: 18/06/2020
63 28/05/2020 Mücbir Sebep Kapsamında olmayan Mükelleflerin E-Defterlerinin Oluşturulma, İmzalanma ve Beratlarının Yükleme Süreleri Uzatılmıştır
Sirkuler No: 2020/62
Tarih: 18/06/2020
Vergiye Uyumlu Mükelleflerin %5 Vergi İndiriminden Yararlanmasına İlişkin Tebliğ Değişikliği Hk. (VUKGT:312)
Sirkuler No: 2020/61
Tarih: 18/06/2020
Kambiyo Satışı ve Fiziki Teslimat Olmaksızın Yapılan Altın Satışlarında BSMV oranı Yüzde 1 olarak Uygulanacaktır. (CBK:2568)
Sirkuler No: 2020/60
Tarih: 18/06/2020
Sermaye Şirketlerinin Kar Dağıtımına İlişkin Sınırlamaların Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hk
Sirkuler No: 2020/59
Tarih: 18/06/2020
Bazı Tütün Mamullerine Uygulanacak ÖTV Tutarları ve Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hk. (CBK: 2537)
Sirkuler No: 2020/58
Tarih: 18/06/2020
Ocak-Mart / 2020 Dönemine İlişkin Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır (VUKS:130).
Sirkuler No: 2020/57
Tarih: 18/06/2020
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Yapılan Değişiklik Hk
Sirkuler No: 2020/56
Tarih: 18/06/2020
Koronavirüs Salgını Nedeniyle İlan Edilen Mücbir Sebep Hali Süresince KDV İade Taleplerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hk. (KDVGUT:32)
Sirkuler No: 2020/55
Tarih: 18/06/2020
2020/Şubat ve 2020/Mart dönemi KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır.
Sirkuler No: 2020/54
Tarih: 18/06/2020
E-Defterlerin Oluşturulma, İmzalanma ve Beratlarının Yükleme Süreleri ile Defter-Beyan Sistemine Kayıt Süreleri Uzatılmıştır.