Sirküler Raporlar

Vergi alanında yapılan değişiklikleri Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik uzmanları tarafından hazırlanan sirkülerler aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Sirkuler No: 2018/97
Tarih: 30/07/2018
Akaryakıt ve LPG Türü Gazlara 31/07/2018 Tarihinden İtibaren Uygulanacak ÖTV Tutarları Hk.
Sirkuler No: 2018/96
Tarih: 25/07/2018
Haziran /2018 Dönemine ait Damga Vergisi, Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır (VUKS:109)
Sirkuler No: 2018/95
Tarih: 18/07/2018
Akaryakıt ve LPG Türü Gazlara Uygulanacak 18/07/2018 Tarihinden İtibaren Uygulanacak ÖTV Tutarları Hk.
Sirkuler No: 2018/94
Tarih: 17/07/2018
Akaryakıt ve LPG Türü Gazlara Uygulanacak 17/07/2018 Tarihinden İtibaren Uygulanacak ÖTV Tutarları Hk.
Sirkuler No: 2018/93
Tarih: 13/07/2018
2018 Yılında Uygulanacak Mali Tatil Dolayısıyla Uzayan Sürelere İlişkin Hatırlatma
Sirkuler No: 2018/92
Tarih: 13/07/2018
01/07/2018-31/12/2018 Tarihleri Arası Geçerli Vergiden Müstesna Yurtiçi – Yurtdışı Gündelikleri
Sirkuler No: 2018/91
Tarih: 13/07/2018
01/07/2018 – 31/12/2018 Tarihleri Arası Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı 5.434,42 TL olarak Uygulanacaktır.
Sirkuler No: 2018/90
Tarih: 12/07/2018
Ocak-Haziran/2018 Geçici Vergi Dönemi İçin Menkul Kıymetlerin Borsa Rayici
Sirkuler No: 2018/89
Tarih: 12/07/2018
Ocak-Haziran/2018 İkinci Geçici Vergi Dönemi İçin Yabancı Paraların Değerleme Kurları ve Reeskont Faiz Oranları
Sirkuler No: 2018/88
Tarih: 12/07/2018
2018 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi (Nisan-Haziran) İçin Yeniden Değerleme Oranı %8,69’dur. (KVKS:49)
Sirkuler No: 2018/87
Tarih: 09/07/2018
Yeni İşe Alınan Personel İçin Uygulanacak Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Hk (GVGT:304)
Sirkuler No: 2018/86
Tarih: 09/07/2018
2018 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Destek Tutarı (BKK:2018/11668)