Sirküler Raporlar

Vergi alanında yapılan değişiklikleri Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik uzmanları tarafından hazırlanan sirkülerler aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Sirkuler No: 2018/38
Tarih: 09/04/2018
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hk.
Sirkuler No: 2018/37
Tarih: 09/04/2018
7104 Sayılı Kanunla (KDV hariç) Çeşitli Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hk.
Sirkuler No: 2018/36
Tarih: 09/04/2018
7104 Sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler Hk.
Sirkuler No: 2018/35
Tarih: 04/04/2018
Özel Tüketim Vergisi İadelerine İlişkin ÖTVİRA Sisteminin Uygulanması Hk. (ÖTVS:23)
Sirkuler No: 2018/34
Tarih: 04/04/2018
2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi (Ocak-Mart) İçin Yeniden Değerleme Oranı %4,54’tür (KVKS:48)
Sirkuler No: 2018/33
Tarih: 04/04/2018
7103 Sayılı Kanunla Çeşitli Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hk
Sirkuler No: 2018/32
Tarih: 02/04/2018
7103 Sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler Hk.
Sirkuler No: 2018/31
Tarih: 02/04/2018
7103 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler Hk.
Sirkuler No: 2018/30
Tarih: 02/04/2018
7103 Sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler Hk.
Sirkuler No: 2018/29
Tarih: 28/03/2018
ÖTV Kanununa Ekli Listelerde Yer alan Mallara Uygulanacak ÖTV Tutarları ve Oranlarında Değişiklikler Yapılmıştır (BKK:2018/11542)
Sirkuler No: 2018/28
Tarih: 28/03/2018
Vergi Kanunları ve Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapan 7103 sayılı Kanun Resmi Gazetede Yayımlanmıştır
Sirkuler No: 2018/27
Tarih: 27/03/2018
Defter-Beyan Sistemine Kayıtlı Serbest Meslek Erbabının Şubat/2018 Dönemine Ait Kayıt Süresinin Uzatılması Hk. (VUKS:102)