Sirküler Raporlar

Vergi alanında yapılan değişiklikleri Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik uzmanları tarafından hazırlanan sirkülerler aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Sirkuler No: 2018/19
Tarih: 01/03/2018
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk. (Seri No:2)
Sirkuler No: 2018/18
Tarih: 12/02/2018
Ekim-Aralık / 2017 Dönemine İlişkin Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatılmıştır (VUK-99/2018-3).
Sirkuler No: 2018/17
Tarih: 12/02/2018
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Yapılan Değişiklikler Hk. (KDVGUT: 17)
Sirkuler No: 2018/16
Tarih: 04/01/2018
Bazı Mallara İlişkin ÖTV Oranları ve Tutarları, Tütün Fonu Tutarları ve KKDF Oranının Yeniden Belirlenmesi Hk. (BKK: 2017/11176)
Sirkuler No: 2018/15
Tarih: 04/01/2018
7061 Sayılı Kanunla Özel Tüketim Vergisi Kapsamına Alınan Malların Vergilenmesine İlişkin Açıklamalar Hk. (ÖTV GT: 1)
Sirkuler No: 2018/14
Tarih: 04/01/2018
01/01/2018 Tarihinden İtibaren Geçerli Sigorta Taban ve Tavan Ücretleri
Sirkuler No: 2018/13
Tarih: 04/01/2018
01/01/2018 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Ücret Tutarı
Sirkuler No: 2018/12
Tarih: 04/01/2018
2018 Yılına İlişkin Vergi Takvimi
Sirkuler No: 2018/11
Tarih: 04/01/2018
Özel İletişim Vergisi Uygulamasına İlişkin Açıklamalar Hk. (ÖİVGT:16)
Sirkuler No: 2018/10
Tarih: 04/01/2018
2018 Yılı Emlak Vergi Değerleri Hk. (EVKGT:72)
Sirkuler No: 2018/9
Tarih: 04/01/2018
01/01/2018 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Harç Tutarları (HKGT:80)
Sirkuler No: 2018/8
Tarih: 04/01/2018
01/01/2018 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Damga Vergisi Tarifesi (DVGT:62)