Sirküler Raporlar

Vergi alanında yapılan değişiklikleri Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik uzmanları tarafından hazırlanan sirkülerler aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Sirkuler No: 2022/37
Tarih: 17/02/2022
Ekim-Kasım-Aralık / 2021 Dönemine İlişkin Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi 25/02/2022 Tarihine Uzatılmıştır (VUKS:139).
Sirkuler No: 2022/36
Tarih: 15/02/2022
Gıda Maddelerinin Tesliminde Uygulanacak KDV Oranının %1’e İndirilmesine İlişkin Karar’da Düzeltme yapılmıştır
Sirkuler No: 2022/35
Tarih: 15/02/2022
Gıda Maddelerinin Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı %1’e İndirilmiştir. (CBK:5189).
Sirkuler No: 2022/34
Tarih: 15/02/2022
Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların, 2021 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurların Tespiti Hk.(VUKGT:536)
Sirkuler No: 2022/33
Tarih: 15/02/2022
Yabancı Paralar ile Altın Hesaplarının Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüştürülmesinde Uygulanacak İstisnaya İlişkin Tebliğ Yayımlandı (KVGT:19)
Sirkuler No: 2022/32
Tarih: 31/01/2022
7352 Sayılı “Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Yayımlanmıştır.
Sirkuler No: 2022/31
Tarih: 28/01/2022
İşsizlik Sigortası Prim Desteği İle İlave İstihdam Teşvikinden Doğan İndirim Tutarlarının Aralık(2021) Ayı Primlerine Otomatik Mahsubunun Yapılmayacağı Hakkında
Sirkuler No: 2022/30
Tarih: 28/01/2022
Ücretlerin Vergilendirilmesi ve Asgari Ücret İstisnasının Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar Hk. (GVK GT:319)
Sirkuler No: 2022/29
Tarih: 27/01/2022
E-fatura, E-Arşiv Fatura ve E-İrsaliye Uygulamasına ilişkin Değişiklikler Hk (VUKGT:535)
Sirkuler No: 2022/28
Tarih: 26/01/2022
Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süreleri 31/01/2022 Tarihine Uzatılmıştır (VUKS:138)
Sirkuler No: 2022/27
Tarih: 26/01/2022
01/01/2022 – 30/06/2022 Tarihleri Arası Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı 10.848,59 TL olarak Yeniden Belirlenmiştir
Sirkuler No: 2022/26
Tarih: 26/01/2022
7351 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hk