Sirküler Raporlar

Vergi alanında yapılan değişiklikleri Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik uzmanları tarafından hazırlanan sirkülerler aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Sirkuler No: 2021/88
Tarih: 03/06/2021
Katma Değer Vergisine İlişkin Kısmi Tevkifat Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler Hk. (KDVGUT:36)
Sirkuler No: 2021/87
Tarih: 03/06/2021
Biletle Girilen Yerlerdeki Yerli ve Yabancı Film Gösterimlerinde Eğlence Vergisinin ’0’ (Sıfır) Olarak Uygulanmasının Süresi Uzatıldı (CBK:4061)
Sirkuler No: 2021/86
Tarih: 03/06/2021
Gayrimenkul Kiralamalarında %10 Stopaj Uygulama Süresi Uzatılmıştır. (CBK:4063)
Sirkuler No: 2021/85
Tarih: 03/06/2021
Bazı Mal ve Hizmetlere İlişkin KDV Oranlarının İndirimli Olarak Uygulanması Süresi Uzatılmıştır (CBK:4062)
Sirkuler No: 2021/84
Tarih: 01/06/2021
Mevduat Faizleri, Katılım Hesabı Kar Payları ve Çeşitli Menkul Kıymetlerde Uygulanan İndirimli Stopaj Oranlarının Süresi Uzatılmıştır (CK:4027)
Sirkuler No: 2021/83
Tarih: 01/06/2021
İlave İstihdam Sağlayan İşverenlerin Ödedikleri Sigorta Primleri Kullandıkları Kredilerin Faizlerinden Düşülecektir.
Sirkuler No: 2021/82
Tarih: 31/05/2021
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına Hamiline Yazılı Pay Sahiplerinin Katılımı ve Gerekli Belgeler Hk.
Sirkuler No: 2021/81
Tarih: 28/05/2021
Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır. (VUKS:135)
Sirkuler No: 2021/80
Tarih: 28/05/2021
Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Listedeki Malların Komisyoncular Vasıtasıyla veya Konsinyasyon Suretiyle Satışında Vergileme Hk. (ÖTVGT:3)
Sirkuler No: 2021/79
Tarih: 28/05/2021
Finansman Gider Kısıtlaması ve Diğer Çeşitli Düzenlemelerin Yer Aldığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır (KVGT: 18)
Sirkuler No: 2021/78
Tarih: 28/05/2021
Yeni Af Kanunu Teklifi Hk.
Sirkuler No: 2021/77
Tarih: 07/05/2021
İçişleri Bakanlığınca Manuel Düzenlenen Görev Belgelerinin Geçerlilik Süresi 12/05/2021 Tarihine Uzatılmıştır