Denetim Hizmetleri

Vergi Danışmanlığı, Vergi Denetimi ve Tasdik Hizmetlerimiz ile, Türkiye’de geçerli vergi yasa, mevzuat ve ilgili uygulamalar konusunda edinilen bilgi ve deneyimler ışığında doğru, etkin ve güvenilir kararların alınmasında müşterilerimize destek olmaktayız.

  • Vergi Denetimi
  • İç Denetim ve Kontrol
  • Karlılık ve Verimlilik Denetimi
  • Enflasyon Muhasebesi İşlemlerinin Denetimi
  • Özel Amaçlı Denetim
  • Due Diligence*
  • Sermaye Piyasası, Enerji Piyasası ve Sigorta Mevzuatı Açısından Bağımsız Denetim*
  • Uluslararası Muhasebe Standartları Açısından Bağımsız Denetim*     

*Bu hizmetlerde çözüm ortağımız Detay Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’dir.