Sirküler Raporlar

Vergi alanında yapılan değişiklikleri Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik uzmanları tarafından hazırlanan sirkülerler aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Toplam 49 sonuç üzerinden 12 tanesi görüntüleniyor.
Sirkuler No: 2023/49
Tarih: 24/02/2023
Deprem Nedeniyle Mücbir Sebep İlan Edilen Yerlerdeki Dairelere Yeniden Yapılandırma Kapsamında Olan Borçların Taksitlerin Ödeme Süreleri Uzatılmıştır (CBK:6831).
Sirkuler No: 2023/48
Tarih: 24/02/2023
Olağanüstü Hal İlan Edilen Deprem Bölgesinde Çalışma Hayatına İlişkin Düzenlemeler Hk. (CB Kararnamesi:125)
Sirkuler No: 2023/47
Tarih: 24/02/2023
Prefabrik Yapı ve Konteyner Teslimlerinde KDV Oranı %1’e İndirilmiştir. (CBK:6830)
Sirkuler No: 2023/46
Tarih: 24/02/2023
Sivas İlinin Gürün İlçesi de Mücbir Sebep Hali Kapsamına Alınmıştır
Sirkuler No: 2023/45
Tarih: 24/02/2023
Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi Yayınlanmıştır
Sirkuler No: 2023/44
Tarih: 24/02/2023
5015 sayılı Kanun ile 5307 sayılı Kanun Kapsamında Lisansı Bulunanların Teminat Verme Süreleri Uzatılmıştır (VUKS:151).
Sirkuler No: 2023/43
Tarih: 24/02/2023
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca 31/07/2023 Tarihine Kadar Yapılacak Ödemelerde “Borcu Yoktur” Yazısı Aranmayacaktır. (TGT Seri:A Sıra:15)
Sirkuler No: 2023/42
Tarih: 24/02/2023
Elazığ İli de Mücbir Sebep Hali Kapsamına Alınmıştır
Sirkuler No: 2023/41
Tarih: 24/02/2023
Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşların Olağanüstü Hal Süresince AFAD’a Yapacakları Bağış ve Yardımlarda Sınırlama Kaldırılmıştır. (CB Kararnamesi:124)
Sirkuler No: 2023/40
Tarih: 24/02/2023
Sermaye Şirketlerinin Kendi Hisse Senetlerini İktisabında Kar Dağıtımı Sayılan Durumlarda Tevkifat Oranı “0” (Sıfır)’a İndirilmiştir. (CBK:6791)
Sirkuler No: 2023/39
Tarih: 24/02/2023
Afetzedelere, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Yararına Çalışan Derneklere ve Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflara Yapılan Prefabrik Yapı ve Konteyner Teslimlerinde KDV Oranı %1’e İndirilmiştir. (CBK:6790)
Sirkuler No: 2023/38
Tarih: 24/02/2023
Depremzedelere Verilen Bedelsiz Barınma Hizmetlerinde Vergisel Yükümlülükler ve Depremden Etkilenen İllerde Yapılan Akaryakıt Teslimlerinde Belge Düzeni Hk. (VUKS:150)