Sirküler Raporlar

Vergi alanında yapılan değişiklikleri Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik uzmanları tarafından hazırlanan sirkülerler aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Toplam 47 sonuç üzerinden 12 tanesi görüntüleniyor.
Sirkuler No: 2024/47
Tarih: 21/05/2024
Elektronik Defter Uygulamasına İlişkin Bazı Değişiklikler Yapılmıştır (RDGT:4)
Sirkuler No: 2024/46
Tarih: 21/05/2024
Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı Oranı Aylık %4,5’e, Tecil Faiz Oranı Aylık %4’e Yükseltilmiştir (CB Kararı:8484, TGT Seri:C No:8)
Sirkuler No: 2024/45
Tarih: 17/05/2024
6 Mart 2023 tarihli Deprem Nedeniyle İlan Edilen Mücbir Sebep Hali Kapsamında 7440 sayılı Kanun’a Göre Yapılandırma Başvurusu ve Ödeme Sürelerine İlişkin Tebliğ Yayınlandı (7440 s. K. Tebliğ:6)
Sirkuler No: 2024/44
Tarih: 17/05/2024
Ocak-Mart / 2024 Dönemine İlişkin Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi 22/05/2024 Tarihine Uzatılmıştır (VUKS:168).
Sirkuler No: 2024/43
Tarih: 03/05/2024
GVK Geçici 67’nci Madde Kapsamındaki Ödemelerde Uygulanacak Stopaj Oranları Hk. (CK:8434)
Sirkuler No: 2024/42
Tarih: 30/04/2024
2024/Ocak-Mart Birinci Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacaktır (VUKGT:560)
Sirkuler No: 2024/41
Tarih: 30/04/2024
Yiyecek ve İçecek Hizmeti Sunan Yerlerde KDV Oranının %10 Olarak Uygulanması Hk. (KDVGUT:51)
Sirkuler No: 2024/40
Tarih: 26/04/2024
30 Nisan 2024 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Form Ba ve Form Bs Bildirimleri ile Elektronik Defter Beratlarına İlişkin Süreler Uzatılmıştır (VUKS:167).
Sirkuler No: 2024/39
Tarih: 05/04/2024
VUK Uyarınca Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %51,75 Olarak Belirlenmiştir
Sirkuler No: 2024/38
Tarih: 29/03/2024
1 Nisan 2024 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Gelir Vergisi Beyannamesi, Form Ba ve Form Bs Bildirimleri ile Elektronik Defter Beratlarına İlişkin Süreler Uzatılmıştır (VUKS:166)
Sirkuler No: 2024/37
Tarih: 12/03/2024
2023 Yılı Gelir Vergisi Beyannamelerinin 1 Nisan 2024 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gerekmektedir
Sirkuler No: 2024/36
Tarih: 12/03/2024
SGK Primleri ve Kuruma Olan Diğer Borçlara Uygulanan Gecikme Cezası %3’e Yükseltilmiştir (CBK:8256)