Sirküler Raporlar

Vergi alanında yapılan değişiklikleri Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik uzmanları tarafından hazırlanan sirkülerler aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Sirkuler No: 2022/22
Tarih: 14/01/2022
Binek Otomobillere Ait ÖTV Oranlarının Esas Alınacağı Matrahlar ve ÖTV Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hk. (CBK: 5096)
Sirkuler No: 2022/21
Tarih: 14/01/2022
Nakdi Sermaye Artışına İlişkin İndirim Uygulamasında 2021 Yılı İçin Dikkate alınacak Faiz Oranı %24,52 Olarak Hesaplanmıştır
Sirkuler No: 2022/20
Tarih: 14/01/2022
Sosyal İçerik Üreticiliği ve Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır (GVKGT:318)
Sirkuler No: 2022/19
Tarih: 11/01/2022
01/01/2022 – 30/06/2022 Tarihleri Arası Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı 10.596,74 TL olarak uygulanacaktır
Sirkuler No: 2022/18
Tarih: 10/01/2022
Enflasyon Düzeltmesi Uygulamasına İlişkin olarak VUK Genel Tebliğ Taslağı Yayımlanmıştır
Sirkuler No: 2022/17
Tarih: 10/01/2022
Asgari Ücret Tutarına İlişkin İstisnanın Uygulamasına Dair GVK Genel Tebliğ Taslağı Yayımlanmıştır
Sirkuler No: 2022/16
Tarih: 10/01/2022
İhracat Bedellerinin %25’inin TCMB’na Satışına İlişkin Zorunluluk Hk
Sirkuler No: 2022/15
Tarih: 05/01/2022
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Yeniden Belirlenmiştir
Sirkuler No: 2022/14
Tarih: 05/01/2022
Varlık Barışının Süresi 30 Haziran 2022 Tarihine Kadar Uzatılmıştır (CBK:5058)
Sirkuler No: 2022/13
Tarih: 05/01/2022
İmalat Sanayiinde YTB Kapsamında Yapılan İnşaatlarda KDV İadesi ile Covid-19 Aşılarının Tesliminde İndirimli KDV Oranı Uygulamasının Süresi Uzatılmıştır (CBK:5047)
Sirkuler No: 2022/12
Tarih: 05/01/2022
Altın Cinsinden Mevduat/Katılım Hesaplarından, Türk Lirasına Çevrilen Hesaplardan Elde Edilen Gelirlerden Yapılacak Tevkifat Oranları Hk. (CK:5046)
Sirkuler No: 2022/11
Tarih: 05/01/2022
2022 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katkı Payı (GEKAP) Tutarları