Sirküler Raporlar

Vergi alanında yapılan değişiklikleri Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik uzmanları tarafından hazırlanan sirkülerler aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Sirkuler No: 2021/46
Tarih: 25/02/2021
Sigorta Priminde Uygulanan İlave 6 Puanlık Teşvikin Suresi Uzatıldı. (CBK:3579)
Sirkuler No: 2021/45
Tarih: 25/02/2021
Yabancı Para Nakdi Krediler ile Dövize Endeksli Kredilerin Merkez Bankasına Bildirimi ve Raporlanması Hk. Yapılan Değişiklikler
Sirkuler No: 2021/44
Tarih: 23/02/2021
Ülke Bazlı Rapor Beyanına İlişkin Sürelerin Yeniden Uzatılması Hk. (TFS:2021-1)
Sirkuler No: 2021/43
Tarih: 22/02/2021
Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi Uzatılmıştır. (CBK:3556)
Sirkuler No: 2021/42
Tarih: 22/02/2021
Katma Değer Vergisine İlişkin Kısmi Tevkifat Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler Hk. (KDVGUT:35)
Sirkuler No: 2021/41
Tarih: 12/02/2021
Serbest Bölgeler Kanununun Geçici 3’üncü Maddesindeki %85 Oranı 2020 yılı İçin %80’e İndirilmiştir (CBK:3516)
Sirkuler No: 2021/40
Tarih: 11/02/2021
E-Belge Uygulamalarına İlişkin Olarak Yapılan Değişiklikler Hk. (VUKGT:526)
Sirkuler No: 2021/39
Tarih: 11/02/2021
Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların, 2020 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurların Tespiti Hk (VUKGT:525)
Sirkuler No: 2021/38
Tarih: 11/02/2021
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Yapılan Değişiklikler Hk (KDVGUT: 34)
Sirkuler No: 2021/37
Tarih: 09/02/2021
Yiyecek ve İçecek Hizmeti Veren Esnafa Verilecek Ciro Desteği Hk. (CK:3506)
Sirkuler No: 2021/36
Tarih: 05/02/2021
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7263 sayılı Kanun Hk.
Sirkuler No: 2021/35
Tarih: 04/02/2021
Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Gelir Vergisi Stopaj Oranı %5’e Yükseltilmiştir (CK:3491)