Sirküler Raporlar

Vergi alanında yapılan değişiklikleri Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik uzmanları tarafından hazırlanan sirkülerler aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Toplam 102 sonuç üzerinden 12 tanesi görüntüleniyor.
Sirkuler No: 2022/102
Tarih: 25/11/2022
Sigortalılara Yapılan Yemek Bedeli Ödemelerinden Günlük 51,01 TL Prime Esas Kazançlardan İstisna Edilecektir.
Sirkuler No: 2022/101
Tarih: 25/11/2022
2022 Hesap Dönemi İçin Yeniden Değerleme Oranı %122,93 Olarak Belirlenmiştir. (VUKGT:542)
Sirkuler No: 2022/100
Tarih: 25/11/2022
Binek Otomobillere Ait ÖTV Oranlarının Esas Alınacağı Matrahlar ve ÖTV Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hk. (CBK: 6417)
Sirkuler No: 2022/99
Tarih: 24/11/2022
7420 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmıştır.
Sirkuler No: 2022/98
Tarih: 08/11/2022
TTK’nın 376’ncı Maddesindeki Sermayenin Kaybı ve Borca Batık Olma Durumu ile İlgili Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır
Sirkuler No: 2022/97
Tarih: 07/11/2022
SGK’da e-Tebligat Uygulaması Yurt Çapında Yaygınlaştırıldı
Sirkuler No: 2022/96
Tarih: 02/11/2022
Birden Fazla İşverenden Alınan Ücretlerin Vergilendirilmesine İlişkin Değişiklikler Hk. (GVKGT:321)
Sirkuler No: 2022/95
Tarih: 28/10/2022
Yabancı Paraların KKM’ye Dönüştürülmesinde Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulamasının Kapsamı Genişletilmiştir (CBK:6297)
Sirkuler No: 2022/94
Tarih: 26/10/2022
Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süreleri 28/10/2022 Tarihine Uzatılmıştır (VUKS:146)
Sirkuler No: 2022/93
Tarih: 26/10/2022
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Yapılan Değişiklikler Hk. (KDVGUT:43)
Sirkuler No: 2022/92
Tarih: 24/10/2022
Nakdi Ticari Kredi Kullanımı İle İlgili Şartlarda Değişiklik Yapılmıştır (BDDK Kararı:10389)
Sirkuler No: 2022/91
Tarih: 14/10/2022
Hurda ve Hasarlı Malların Satışında Sigorta Şirketlerince Sigortalıya Ödenen Tazminatta BSMV Hesaplanması (GVGT:92)