Sirküler Raporlar

Vergi alanında yapılan değişiklikleri Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik uzmanları tarafından hazırlanan sirkülerler aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Toplam 58 sonuç üzerinden 12 tanesi görüntüleniyor.
Sirkuler No: 2022/58
Tarih: 17/05/2022
Ocak-Mart / 2022 Dönemine İlişkin Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi 20/05/2022 Tarihine Uzatılmıştır (VUKS:140).
Sirkuler No: 2022/57
Tarih: 16/05/2022
İhracat ve Üretim Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazançlara İlişkin Kurumlar Vergisi Oranının 1 Puan İndirimli Uygulanması Hk. (KVK GT: 20)
Sirkuler No: 2022/56
Tarih: 16/05/2022
Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 298/(Ç) maddesi ve Geçici 32’nci maddesi Kapsamında Yapılacak Yeniden Değerleme İşlemlerine Dair Tebliğ Hk (VUK GT: 537)
Sirkuler No: 2022/55
Tarih: 25/04/2022
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk. (KDVGT:41)
Sirkuler No: 2022/54
Tarih: 21/04/2022
Menkul Satış Sözleşmelerine İlişkin Bedellerin Türk Lirası Olarak Ödenmesine Yönelik Zorunluluğa Dair Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Basın Duyurusu
Sirkuler No: 2022/53
Tarih: 19/04/2022
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin (2008-32/34) nolu Tebliğde Yapılan Değişiklikler Hk (Tebliğ:2022-32/66)
Sirkuler No: 2022/52
Tarih: 19/04/2022
Bazı Alkol ve Tütün Mamulleri ile Cep Telefonlarına Uygulanacak ÖTV Tutarları ve Oranları Yeniden Belirlenmiştir (CBK: 5429, 5430, 5431)
Sirkuler No: 2022/51
Tarih: 18/04/2022
İBKB ve DAB’a Bağlanan İhracat Bedellerinin Bankaya Satışına İlişkin Zorunluluk %40’a Çıkarılmıştır
Sirkuler No: 2022/50
Tarih: 18/04/2022
7394 Sayılı Kanunla Çeşitli Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hk
Sirkuler No: 2022/49
Tarih: 08/04/2022
Yurtiçi Yerleşik Tüzel Kişilerin Kur Korumalı Mevduata Dönüştürebilecekleri Döviz Tevdiat Hesapları Hk. (Tebliğ:2022/16)
Sirkuler No: 2022/48
Tarih: 08/04/2022
2022 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi İçin Yeniden Değerleme Oranı %33,63 Olarak Belirlenmiştir. (KVKS:59)
Sirkuler No: 2022/47
Tarih: 04/04/2022
Mevduat Faizleri, Katılım Hesabı Kar Payları ve Çeşitli Menkul Kıymetlerde İndirimli Stopaj Uygulaması 3 Ay Daha Uzatılmıştır (CK:5360)