Sirküler Raporlar

Vergi alanında yapılan değişiklikleri Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik uzmanları tarafından hazırlanan sirkülerler aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Toplam 133 sonuç üzerinden 12 tanesi görüntüleniyor.
Sirkuler No: 2018/134
Tarih: 20/12/2018
İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerine İlişkin Ödemelerden Vergi Kesintisi Yapma Yükümlülüğü Getirilmiştir (CBK: 476)
Sirkuler No: 2018/133
Tarih: 20/12/2018
Gazete, Dergi, Kitap (e-kitap) ve Benzeri Yayınların Elektronik Ortamda Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı %18 Olarak Değiştirilmiştir. (CBK: 475)
Sirkuler No: 2018/132
Tarih: 04/12/2018
2018 Hesap Dönemi ve Dördüncü Geçici Vergi Dönemi İçin Yeniden Değerleme Oranı % 23,73 Olarak Belirlenmiştir. (VUKGT:503)
Sirkuler No: 2018/131
Tarih: 04/12/2018
7143 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılmasına İlişkin Süreler Uzatılmıştır (CBK:405)
Sirkuler No: 2018/130
Tarih: 23/11/2018
32 Sayılı Karar Gereğince Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelerde Damga Vergisi Uygulaması Hk. (DVS:22)
Sirkuler No: 2018/129
Tarih: 19/11/2018
Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşmelerin Kısıtlanmasına Yönelik Belirlemelerin Yer aldığı Tebliğde Yapılan Değişiklikler Hk.(Tebliğ:2018-32/52)
Sirkuler No: 2018/128
Tarih: 09/11/2018
Yurt dışından Yolcu Beraberi Getirilen Cep Telefonlarından Alınan Harç Tutarı 500,00 TL’ye yükseltilmiştir
Sirkuler No: 2018/127
Tarih: 01/11/2018
Konut ve İşyeri Devir ve Teslimlerinde Uygulanan Harç ve KDV İndiriminin Uzatılması ve Bazı Mallara Ait KDV ve ÖTV oranlarında İndirim Yapılması Hk. (CBK: 287)
Sirkuler No: 2018/126
Tarih: 31/10/2018
ÖKC Günlük Kapanış (Z) Raporlarındaki Bilgilerin GİB’e Elektronik Ortamda Bildirilmesine İlişkin Zorunluluğun Başlangıcı 1/1/2019 Tarihine Ertelenmiştir (VUKGT: 502)
Sirkuler No: 2018/125
Tarih: 30/10/2018
“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” Uygulaması 1 Temmuz 2019 Tarihine Ertelenmiştir
Sirkuler No: 2018/124
Tarih: 17/10/2018
Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşmelerle İlgili Düzenlemeye İlişkin Bakanlık Açıklamaları Hk
Sirkuler No: 2018/123
Tarih: 10/10/2018
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk. (KDVGUT: 21)