Sirküler Raporlar

Vergi alanında yapılan değişiklikleri Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik uzmanları tarafından hazırlanan sirkülerler aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Toplam 166 sonuç üzerinden 12 tanesi görüntüleniyor.
Sirkuler No: 2021/166
Tarih: 29/12/2021
Kur Korumalı Mevduat/Katılım Hesapları İle Döviz Tevdiat/Katılım Hesaplarından Elde Edilen Gelirlerden Yapılacak Tevkifat Oranları Hk. (CK:4970)
Sirkuler No: 2021/165
Tarih: 29/12/2021
Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7349 Sayılı Kanun Yayımlanmıştır
Sirkuler No: 2021/164
Tarih: 22/12/2021
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Yapılan Değişiklikler Hk (KDVGUT: 38)
Sirkuler No: 2021/163
Tarih: 22/12/2021
Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile Kira Sertifikalarından Elde Edilen Gelirlerde Stopaj Oranı %0 (sıfır)’a İndirildi (CBK:4937)
Sirkuler No: 2021/162
Tarih: 22/12/2021
Tam Mükellef Kurumlar Tarafından Dağıtılan Kar Payları Üzerinden Yapılan Stopaj Oranı %10’a İndirildi (CBK:4936)
Sirkuler No: 2021/161
Tarih: 20/12/2021
VUK Geçici 31’inci Maddesi Kapsamında Yapılacak Yeniden Değerleme Uygulaması Hk. (VUK İç Genelgesi:2021/1)
Sirkuler No: 2021/160
Tarih: 17/12/2021
01/01/2022 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Ücret Tutarı
Sirkuler No: 2021/159
Tarih: 16/12/2021
Mevduat Faizleri, Katılım Hesabı Kar Payları ve Çeşitli Menkul Kıymetlerde Uygulanan İndirimli Stopaj Oranlarının Süresi 31 Mart 2022 Tarihine Kadar Uzatılmıştır (CK:4921)
Sirkuler No: 2021/158
Tarih: 14/12/2021
Çiftçilere Verilen Tarımsal Destek Ödemeleri Üzerinden Yapılan Gelir Vergisi Kesintilerinin Red ve İadesi Hk. (GVGT:316)
Sirkuler No: 2021/157
Tarih: 14/12/2021
2022 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesabında Yeniden Değerleme Oranı %25 Olarak Dikkate Alınacaktır (CBK:4892)
Sirkuler No: 2021/156
Tarih: 13/12/2021
SGK’da Elektronik Tebligat İçin Son Başvuru Tarihi Ertelendi
Sirkuler No: 2021/155
Tarih: 13/12/2021
SGK Borçlarının Yapılandırılmasında İlk Taksiti Ödeyemeyenler Hakkında