Kişisel ve Kurumsal Danışmanlık

Türk Vergi Mevzuatı, Uluslararası Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, Vergi ve Yatırım Teşvikleri gibi konularda edinilen bilgi ve deneyimlerimiz ışığında doğru, etkin ve güvenilir kararların alınmasında müşterilerimize danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 • Türk Vergi Mevzuatı Uygulamaları
 • Uluslararası Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları
 • Vergi ve Yatırım Teşvikleri
 • Şirket Kuruluşu ve Yapılandırması
 • Sermaye Artırımı ve Azaltımı,
 • Şirketlerin Devir, Birleşme, Bölünme, Nevi Değiştirme ve Tasfiye İşlemleri
 • Vergi İncelemeleri
 • Vergi Uyuşmazlıkları ve Uzlaşma
 • Yatırım Araçları ve Vergileme
 • Serbest Bölgeler 
 • Optimum Vergi Modelleri
 • Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
 • Yabancı Sermaye ve Kambiyo Mevzuatı
 • Ve Benzeri Konularda Her Türlü Danışmanlık Hizmetleri