Vergi ve Tasdik Hizmetleri

Tasdik, gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin yeminli mali müşavirlerce denetleme ilke ve standartlarına göre uygunluk yönünden incelenmesi, bu inceleme sonuçlarına dayanılarak tasdik kapsamına giren konuların ve belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının imza ve mühür kullanmak suretiyle tespiti ve rapora bağlanmasıdır.

 • Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Tasdiki
 • Katma Değer Vergisi İadesi
 • Yatırımlara İlişkin Vergi teşvikleri
 • Vergi Muafiyeti ve İstisna Uygulamaları
 • ÖTV İade ve Mahsup İşlemleri
 • Ar-Ge ve Tasarım Teşvikleri
 • Stok Değerlemeleri
 • Kredi Kurumları için Kredi Verilebilirliğe İlişkin Uygulamalar
 • Diğer Teşvik, İstisna ve Muafiyetlerle ilgili İşlemler
 • Diğer Beyanname ve Mali Tabloların Tasdiki
 • Mevzuatın Yeminli Mali Müşavirlerce Yapılmasına İzin Verdiği Her Türlü Tasdik Hizmetleri