Sirküler Raporlar

Vergi alanında yapılan değişiklikleri Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik uzmanları tarafından hazırlanan sirkülerler aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Toplam 105 sonuç üzerinden 36 tanesi görüntüleniyor.
Sirkuler No: 2019/79
Tarih: 16/10/2019
Kendisi veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensuplarının Beyanname/Bildirimlerini Verdiği Mükelleflerin Zor Durum Hükümlerinden Faydalandırılması Hk. (VUKS:118)
Sirkuler No: 2019/78
Tarih: 16/10/2019
KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk. (KDVGUT: 27)
Sirkuler No: 2019/77
Tarih: 16/10/2019
2019 Üçüncü Geçici Vergi Dönemi İçin Yeniden Değerleme Oranı % 16,97 Olarak Belirlenmiştir. (KVKS:53)
Sirkuler No: 2019/76
Tarih: 11/10/2019
Ocak-Eylül/2019 Üçüncü Geçici Vergi Dönemi İçin Menkul Kıymetlerin Borsa Rayici
Sirkuler No: 2019/75
Tarih: 11/10/2019
Ocak-Eylül/2019 Üçüncü Geçici Vergi Dönemi İçin Yabancı Paraların Değerleme Kurları ve Reeskont Faiz Oranları
Sirkuler No: 2019/74
Tarih: 11/10/2019
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hk.
Sirkuler No: 2019/73
Tarih: 02/10/2019
Gecikme Zammı Oranı Aylık %2’ye İndirilmiştir. (CBK:1592)
Sirkuler No: 2019/72
Tarih: 02/10/2019
Bazı Konularda Verilen Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı %8’e Düşürülmüştür (CBK: 1594)
Sirkuler No: 2019/71
Tarih: 27/09/2019
İstanbul İlindeki Mükelleflerin Ağustos /2019 Dönemine ait Damga Vergisi, Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hk.
Sirkuler No: 2019/71
Tarih: 27/09/2019
İstanbul İlindeki Mükelleflerin Ağustos /2019 Dönemine ait Damga Vergisi, Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hk.
Sirkuler No: 2019/70
Tarih: 17/09/2019
Propilen Üretiminde Kullanılan Propan Teslimlerinde ÖTV Oranının Sıfırlanması Hk.(CBK:1542)
Sirkuler No: 2019/69
Tarih: 02/09/2019
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilme Zorunluluğunun 4 Mart 2020 Tarihine Kadar Uzatılması Hk. (32 Sayılı Karara İlişkin 2019-32/55 no.lu Tebliğ)