Sirküler Raporlar

Vergi alanında yapılan değişiklikleri Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik uzmanları tarafından hazırlanan sirkülerler aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Toplam 105 sonuç üzerinden 48 tanesi görüntüleniyor.
Sirkuler No: 2019/69
Tarih: 02/09/2019
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilme Zorunluluğunun 4 Mart 2020 Tarihine Kadar Uzatılması Hk. (32 Sayılı Karara İlişkin 2019-32/55 no.lu Tebliğ)
Sirkuler No: 2019/68
Tarih: 27/08/2019
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması Hk. (CBK:1402)
Sirkuler No: 2019/68
Tarih: 27/08/2019
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması Hk. (CBK:1402)
Sirkuler No: 2019/67
Tarih: 19/08/2019
Tütün içeren Sigaralar ve Bazı Tütün Mamüllerine İlişkin ÖTV Oranları ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hk. (CBK:1424)
Sirkuler No: 2019/66
Tarih: 19/08/2019
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.
Sirkuler No: 2019/65
Tarih: 05/08/2019
İkmalen, Re’sen veya İdarece Vergi ve Ceza Tarhiyatı Kesinleşenler ile Ödenmemiş Vergi ve Ceza Borcu Bulunanların Açıklanması Hk. (VUKGT:508)
Sirkuler No: 2019/64
Tarih: 05/08/2019
7186 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılmasına İlişkin Açıklamaların yer Aldığı Tebliğ Yayımlanmıştır.
Sirkuler No: 2019/63
Tarih: 29/07/2019
“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” Uygulaması 1 Ocak 2020 Tarihine Ertelenmiştir. (MPHBT Sıra No:6)
Sirkuler No: 2019/62
Tarih: 25/07/2019
Ocak-Haziran/2019 İkinci Geçici Vergi Dönemi İçin Menkul Kıymetlerin Borsa Rayici
Sirkuler No: 2019/61
Tarih: 25/07/2019
Ocak-Haziran/2019 İkinci Geçici Vergi Dönemi İçin Yabancı Paraların Değerleme Kurları ve Reeskont Faiz Oranları
Sirkuler No: 2019/60
Tarih: 24/07/2019
Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması, Varlık Barışı ve Finansal Yeniden Yapılandırma ile İlgili Kanun Yayımlandı (Kanun No:7186)
Sirkuler No: 2019/59
Tarih: 10/07/2019
Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması, Varlık Barışı ve Finansal Yeniden Yapılandırma Hk. Kanun TEKLİFİ