Sirküler Raporlar

Vergi alanında yapılan değişiklikleri Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik uzmanları tarafından hazırlanan sirkülerler aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Toplam 105 sonuç üzerinden 60 tanesi görüntüleniyor.
Sirkuler No: 2019/58
Tarih: 08/07/2019
2019 İkinci Geçici Vergi Dönemi İçin Yeniden Değerleme Oranı % 8,84 Olarak Belirlenmiştir. (KVKS:52)
Sirkuler No: 2019/57
Tarih: 05/07/2019
01/07/2019-31/12/2019 Tarihleri Arası Geçerli Vergiden Müstesna Yurtiçi – Yurtdışı Gündelikleri
Sirkuler No: 2019/56
Tarih: 05/07/2019
01/07/2019 – 31/12/2019 Tarihleri Arası Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı 6.379,86 TL olarak Uygulanacaktır
Sirkuler No: 2019/55
Tarih: 01/07/2019
Aylık Gecikme Zammı Oranı %2,5 Olarak Yeniden Belirlenmiştir. (CBK:1266)
Sirkuler No: 2019/54
Tarih: 18/06/2019
Sanayici ve İhracatçılara Kambiyo Satışlarında BSMV Alınmayacaktır
Sirkuler No: 2019/53
Tarih: 23/05/2019
Varlık Barışından ve Yurtdışı Kazançları İstisnasından Yararlanma Süreleri Doluyor
Sirkuler No: 2019/52
Tarih: 15/05/2019
Kambiyo Muamelelerinde Satış Tutarı Üzerinden Binde 1 Oranında BSMV Alınacaktır. (CBK:1106)
Sirkuler No: 2019/51
Tarih: 02/05/2019
Bazı Mal Ve Hizmetlerin KDV Oranları İle Bazı Mallara İlişkin ÖTV Oranları, Tutarları Ve Vergiye Esas Matrahların Yeniden Belirlenmesi Hk. (CBK: 1013)
Sirkuler No: 2019/50
Tarih: 02/05/2019
Değişken Faiz Oranı Uygulanan 1 yıldan Uzun Vadeli Mevduat Faizlerinde Stopaj Oranı “0” (sıfır)’a İndirilmiştir
Sirkuler No: 2019/49
Tarih: 29/04/2019
E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süreleri ile E-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri Uzatılmıştır (VUKS: 116)
Sirkuler No: 2019/48
Tarih: 17/04/2019
İhraç Edilen Taşıtların İlk Dolum Yağları Ve Akaryakıtlarında ÖTV İstisnası Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Hk (ÖTVT:6)
Sirkuler No: 2019/47
Tarih: 12/04/2019
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği Yayımlandı