Sirküler Raporlar

Vergi alanında yapılan değişiklikleri Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik uzmanları tarafından hazırlanan sirkülerler aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Toplam 166 sonuç üzerinden 60 tanesi görüntüleniyor.
Sirkuler No: 2021/118
Tarih: 30/07/2021
Mevduat Faizleri, Katılım Hesabı Kar Payları ve Çeşitli Menkul Kıymetlerde Uygulanan İndirimli Stopaj Oranlarının Süresi 30 Eylül 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır (CK:4311)
Sirkuler No: 2021/117
Tarih: 28/07/2021
SGK 5 Puanlık Prim Teşvikinde Borç Sorgulaması Eylül/2021 Ayından İtibaren İşyeri Bazında Değil, İşveren Bazlı Yapılacaktır (Genelge:2021/26)
Sirkuler No: 2021/116
Tarih: 27/07/2021
Taşınmazlar ile Amortismana Tabi Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesi Hk. (VUKGT:530)
Sirkuler No: 2021/115
Tarih: 16/07/2021
Haziran/2021 Dönemi MUHSGK’nın “Sigorta Bildirimleri” Kısmının Son Verilme Süresi 30 Temmuz 2021 Tarihine Uzatıldı
Sirkuler No: 2021/114
Tarih: 16/07/2021
Bazı Tütün Mamullerine Uygulanacak ÖTV Tutarları ve Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hk. (CBK: 4298)
Sirkuler No: 2021/113
Tarih: 16/07/2021
Yerli ve Yabancı Film Gösterimlerinde Eğlence Vergisinin ’0’ (Sıfır) Olarak Uygulanmasının Süresi Yeniden Uzatıldı (CBK:4273)
Sirkuler No: 2021/112
Tarih: 13/07/2021
Kurumlar Vergisi Mükellefleri İle Diğer Bazı Kişilere Tüzel Kişiler ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküllerin Gerçek Faydalanıcını Bildirim Zorunluluğu Getirilmiştir. (VUKGT:529)
Sirkuler No: 2021/111
Tarih: 12/07/2021
Süresi Dışında Verilen Aylık Prim Hizmet Beyannamesi / Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesine SGK Kısmıyla İlgili Açıklama Bölümü Eklendi
Sirkuler No: 2021/110
Tarih: 12/07/2021
Kronik Rahatsızlığı Olan Gerçek Kişi İşverenlerin/ Sigortalıların Ertelenen Sigorta Primleri İçin Son Ödeme Tarihi 26 Temmuz 2021.
Sirkuler No: 2021/109
Tarih: 09/07/2021
Çeşitli Beyanname ve Bildirimlerin Verilme Süresi İle E-Defterlere İlişkin Ödevlerin Süresi Uzatılmıştır
Sirkuler No: 2021/108
Tarih: 08/07/2021
01/07/2021-31/12/2021 Tarihleri Arası Geçerli Vergiden Müstesna Yurtiçi – Yurtdışı Gündelikleri
Sirkuler No: 2021/107
Tarih: 08/07/2021
01/07/2021 – 31/12/2021 Tarihleri Arası Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı 8.284,51 TL olarak Uygulanacaktır