Sirküler Raporlar

Vergi alanında yapılan değişiklikleri Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik uzmanları tarafından hazırlanan sirkülerler aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Toplam 120 sonuç üzerinden 24 tanesi görüntüleniyor.
Sirkuler No: 2022/108
Tarih: 05/12/2022
Form Ba ve Form Bs Bildirimlerinin Verilmesi Hk. (VUKGT:543)
Sirkuler No: 2022/107
Tarih: 30/11/2022
Bağımsız Denetime Tabi Şirketlere İlişkin Kriterler Yeniden Belirlendi (CK:6434)
Sirkuler No: 2022/106
Tarih: 30/11/2022
Covid-19 Salgını Nedeniyle Kesilen İdari Para Cezalarının Terkin Edileceği Hk. (TGT: Seri B, Sıra 16)
Sirkuler No: 2022/105
Tarih: 30/11/2022
İstanbul Finans Merkezinde Faaliyette Bulunan Kurumların Münhasıran Yurtdışında Gerçekleşen İşlemleriyle İlgili Kazancının %50’sinin Vergilenecek Kazançtan İndirimi İmkânı Getirilmiştir. (Kanun:7421)
Sirkuler No: 2022/104
Tarih: 30/11/2022
Kömür ve Linyit Madenlerinde İş Kazası Sonucu Ölenlerin SSK Prim Borçları Terkin Edilecek ve Hak sahiplerine Aylık Bağlanacaktır. (Kanun:7421)
Sirkuler No: 2022/103
Tarih: 30/11/2022
Motorlu Araç Ticareti Yapan Mükelleflerden Teminat İstenebilecektir. (Kanun:7421)
Sirkuler No: 2022/102
Tarih: 25/11/2022
Sigortalılara Yapılan Yemek Bedeli Ödemelerinden Günlük 51,01 TL Prime Esas Kazançlardan İstisna Edilecektir.
Sirkuler No: 2022/101
Tarih: 25/11/2022
2022 Hesap Dönemi İçin Yeniden Değerleme Oranı %122,93 Olarak Belirlenmiştir. (VUKGT:542)
Sirkuler No: 2022/100
Tarih: 25/11/2022
Binek Otomobillere Ait ÖTV Oranlarının Esas Alınacağı Matrahlar ve ÖTV Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hk. (CBK: 6417)
Sirkuler No: 2022/99
Tarih: 24/11/2022
7420 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmıştır.
Sirkuler No: 2022/98
Tarih: 08/11/2022
TTK’nın 376’ncı Maddesindeki Sermayenin Kaybı ve Borca Batık Olma Durumu ile İlgili Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır
Sirkuler No: 2022/97
Tarih: 07/11/2022
SGK’da e-Tebligat Uygulaması Yurt Çapında Yaygınlaştırıldı