Sirküler Raporlar

Vergi alanında yapılan değişiklikleri Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik uzmanları tarafından hazırlanan sirkülerler aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Toplam 120 sonuç üzerinden 36 tanesi görüntüleniyor.
Sirkuler No: 2022/96
Tarih: 02/11/2022
Birden Fazla İşverenden Alınan Ücretlerin Vergilendirilmesine İlişkin Değişiklikler Hk. (GVKGT:321)
Sirkuler No: 2022/95
Tarih: 28/10/2022
Yabancı Paraların KKM’ye Dönüştürülmesinde Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulamasının Kapsamı Genişletilmiştir (CBK:6297)
Sirkuler No: 2022/94
Tarih: 26/10/2022
Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süreleri 28/10/2022 Tarihine Uzatılmıştır (VUKS:146)
Sirkuler No: 2022/93
Tarih: 26/10/2022
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Yapılan Değişiklikler Hk. (KDVGUT:43)
Sirkuler No: 2022/92
Tarih: 24/10/2022
Nakdi Ticari Kredi Kullanımı İle İlgili Şartlarda Değişiklik Yapılmıştır (BDDK Kararı:10389)
Sirkuler No: 2022/91
Tarih: 14/10/2022
Hurda ve Hasarlı Malların Satışında Sigorta Şirketlerince Sigortalıya Ödenen Tazminatta BSMV Hesaplanması (GVGT:92)
Sirkuler No: 2022/90
Tarih: 04/10/2022
2022 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi İçin Yeniden Değerleme Oranı % 92,93 Olarak Belirlenmiştir. (KVKS:61)
Sirkuler No: 2022/89
Tarih: 28/09/2022
Gerçek Faydalanıcı Bildirimine İlişkin Yükümlülüklere Uyulmaması Halinde Uygulanacak Özel Usulsüzlük Cezası 3 Kata Çıkarılmıştır
Sirkuler No: 2022/88
Tarih: 20/09/2022
Darphane Sertifikalarından Elde Edilecek Gelirlere Uygulanacak Stopaj Oranı %0 (Sıfır) olarak Belirlendi (CBK:6036)
Sirkuler No: 2022/87
Tarih: 12/09/2022
Asgari Ücret Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesi Yayımlandı. (SGK:2022/19)
Sirkuler No: 2022/86
Tarih: 07/09/2022
Gerçek Faydalanıcının Belirlenmesine İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır
Sirkuler No: 2022/85
Tarih: 10/08/2022
Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ Yayımlanmıştır (GT:1)