Sirküler Raporlar

Vergi alanında yapılan değişiklikleri Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik uzmanları tarafından hazırlanan sirkülerler aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Toplam 120 sonuç üzerinden 48 tanesi görüntüleniyor.
Sirkuler No: 2022/84
Tarih: 04/08/2022
01/07/2022-31/12/2022 Tarihleri Arası Geçerli Vergiden Müstesna Yurtiçi – Yurtdışı Gündelikleri
Sirkuler No: 2022/83
Tarih: 04/08/2022
01/07/2022 – 31/12/2022 Tarihleri Arası Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı 15.371,40 TL olarak Uygulanacaktır
Sirkuler No: 2022/82
Tarih: 04/08/2022
01/07/2022 Tarihinden İtibaren Geçerli Sigorta Taban ve Tavan Ücretleri
Sirkuler No: 2022/81
Tarih: 04/08/2022
01/07/2022 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Ücret Tutarı
Sirkuler No: 2022/80
Tarih: 27/07/2022
Taşıt Araçlarına İlişkin Olarak ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk (ÖTVT Seri No:10).
Sirkuler No: 2022/79
Tarih: 27/07/2022
Yabancı Paraların Kur Korumalı Mevduata Dönüştürülmesinde Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulamasının Kapsamı Genişletilmiştir (CBK:5872)
Sirkuler No: 2022/78
Tarih: 26/07/2022
Yabancılar ve Türkiye’de Yerleşik Olmayanlarla Yapılan İşlemlere ilişkin Ödeme ve Tahsilatların Tevsik Zorunluluğu Hk (VUKGT:540)
Sirkuler No: 2022/77
Tarih: 26/07/2022
Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süreleri 29/07/2022 Tarihine Uzatılmıştır (VUKS:144)
Sirkuler No: 2022/76
Tarih: 26/07/2022
Personele Verilen Yemek ve Ulaşım Giderine İlişkin İstisna Tutarları Yeniden Belirlendi (CBK:5799)
Sirkuler No: 2022/75
Tarih: 26/07/2022
Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Pişmanlık Zammı Oranı %2,5 olarak Yeniden Belirlenmiştir. (CBK:5801)
Sirkuler No: 2022/74
Tarih: 26/07/2022
Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Bakımından, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri Dışında Geçirilebilecek Süreye İlişkin Oran %75’e Çıkarıldı (CBK:5806)
Sirkuler No: 2022/73
Tarih: 06/07/2022
Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan ve Yeni Varlık Barışı Düzenlemesi Getiren 7417 Sayılı Kanun Yayımlanmıştır