Sirküler Raporlar

Vergi alanında yapılan değişiklikleri Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik uzmanları tarafından hazırlanan sirkülerler aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Sirkuler No: 2021/112
Tarih: 13/07/2021
Kurumlar Vergisi Mükellefleri İle Diğer Bazı Kişilere Tüzel Kişiler ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküllerin Gerçek Faydalanıcını Bildirim Zorunluluğu Getirilmiştir. (VUKGT:529)
Sirkuler No: 2021/111
Tarih: 12/07/2021
Süresi Dışında Verilen Aylık Prim Hizmet Beyannamesi / Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesine SGK Kısmıyla İlgili Açıklama Bölümü Eklendi
Sirkuler No: 2021/110
Tarih: 12/07/2021
Kronik Rahatsızlığı Olan Gerçek Kişi İşverenlerin/ Sigortalıların Ertelenen Sigorta Primleri İçin Son Ödeme Tarihi 26 Temmuz 2021.
Sirkuler No: 2021/109
Tarih: 09/07/2021
Çeşitli Beyanname ve Bildirimlerin Verilme Süresi İle E-Defterlere İlişkin Ödevlerin Süresi Uzatılmıştır
Sirkuler No: 2021/108
Tarih: 08/07/2021
01/07/2021-31/12/2021 Tarihleri Arası Geçerli Vergiden Müstesna Yurtiçi – Yurtdışı Gündelikleri
Sirkuler No: 2021/107
Tarih: 08/07/2021
01/07/2021 – 31/12/2021 Tarihleri Arası Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı 8.284,51 TL olarak Uygulanacaktır
Sirkuler No: 2021/106
Tarih: 07/07/2021
Hizmet Beyannamesindeki Uzaktan Çalışma Gün Sayısı Sütununun Doldurulması Hakkında
Sirkuler No: 2021/105
Tarih: 07/07/2021
Varlık Barışının Süresi 2021 Yılı Sonuna Kadar Uzatılmıştır (CBK:4196)
Sirkuler No: 2021/104
Tarih: 07/07/2021
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması Hk. (CBK: 4191)
Sirkuler No: 2021/103
Tarih: 28/06/2021
Koronavirüs Salgını Dolayısıyla Mücbir Sebep Kapsamında olan Bazı Mükelleflerin Mücbir Sebep Halinin Sona Ermesine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır (VUKGT:528)
Sirkuler No: 2021/102
Tarih: 28/06/2021
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin7326 Sayılı Kanun İç Genelgesi (2021/1) Yayımlanmıştır.
Sirkuler No: 2021/101
Tarih: 22/06/2021
Geceleme Hizmetlerinde %1 KDV Uygulamasının Süresi 31 Temmuz 2021 Tarihine Uzatılmıştır (CBK:4105).