Sirküler Raporlar

Vergi alanında yapılan değişiklikleri Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik uzmanları tarafından hazırlanan sirkülerler aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Sirkuler No: 2018/85
Tarih: 09/07/2018
Bilanço Esasına Tabi Mükelleflerin Aktifindeki Taşınmazların Yeniden Değerlenmesine İlişkin Tebliğ Hk. (VUKGT:500)
Sirkuler No: 2018/84
Tarih: 09/07/2018
Gümrüksüz Satış Mağazalarında Satılmak Üzere Bu Mağazalara veya Bunların Depolarına Teslim Edilen Çeşitli Mallarda ÖTV İstisnası Uygulaması Hk.
Sirkuler No: 2018/83
Tarih: 09/07/2018
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk. (KDVGUT: 19)
Sirkuler No: 2018/82
Tarih: 09/07/2018
7143 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılmasına İlişkin Açıklamaların yer Aldığı Tebliğ Yayımlanmıştır. (7143 s. KGT:3)
Sirkuler No: 2018/81
Tarih: 02/07/2018
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hk.
Sirkuler No: 2018/80
Tarih: 02/07/2018
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması Hk. (BKK: 2018/11816 ve 2018/11930)
Sirkuler No: 2018/79
Tarih: 02/07/2018
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Yapılan Değişiklikler Hk. (KVGT: 16 )
Sirkuler No: 2018/78
Tarih: 02/07/2018
Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin E-TUYS Sistemi Üzerinden Gerçekleştirilmesi Hk. (GT:2018/2)
Sirkuler No: 2018/77
Tarih: 02/07/2018
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğde Yapılan Değişiklikler Hk.
Sirkuler No: 2018/76
Tarih: 20/06/2018
Mayıs/2018 Dönemine ait Damga Vergisi, Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır (VUKS:108)
Sirkuler No: 2018/75
Tarih: 11/06/2018
7103 Sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere İlişkin Açıklamalar Hk. (GVGT: 303 )
Sirkuler No: 2018/74
Tarih: 11/06/2018
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Yapılan Değişiklikler Hk. (KDVGUT: 18)