Sirküler Raporlar

Vergi alanında yapılan değişiklikleri Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik uzmanları tarafından hazırlanan sirkülerler aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Sirkuler No: 2018/50
Tarih: 18/05/2018
7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hk. Kanun Yayımlanmıştır
Sirkuler No: 2018/49
Tarih: 18/05/2018
Başbakanlıkça Filistin’e İnsani Yardım Kampanyası Düzenlenmiştir
Sirkuler No: 2018/48
Tarih: 18/05/2018
Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Uygulamalarına İlişkin Değişiklikler (BKK:2018/11750)
Sirkuler No: 2018/47
Tarih: 17/05/2018
Akaryakıt ve Benzeri Çeşitli Mallara Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hk. (BKK: 2018/11818)
Sirkuler No: 2018/46
Tarih: 17/05/2018
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hk.
Sirkuler No: 2018/45
Tarih: 11/05/2018
Ocak-Mart / 2018 Dönemine İlişkin Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır (VUK-105 / 2018-9).
Sirkuler No: 2018/44
Tarih: 10/05/2018
Mahalli İdarelere, Bağlı Kuruluşlarınca Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olarak Verilen Hizmetlerde KDV Oranı %1’e Düşürülmüştür (BKK: 2018/11658)
Sirkuler No: 2018/43
Tarih: 07/05/2018
Döviz Kredisi 15 Milyon USD’yi Aşan Firmaların Bildirim Yükümlülüğü ve Denetimi Hk.
Sirkuler No: 2018/42
Tarih: 07/05/2018
Türkiye’de Yerleşik Kişilerin Döviz Kredisi veya Dövize Endeksli Kredi Kullanmalarına İlişkin Düzenlemeler Hk. (BKK: 2018/11185)
Sirkuler No: 2018/41
Tarih: 07/05/2018
Bakanlar Kurulu Tarafından Çeşitli Vergi Oranları ve Uygulamalara İlişkin Yapılan Belirlemeler Hk. (BKK: 2018/11674)
Sirkuler No: 2018/40
Tarih: 25/04/2018
Mart/2018 Dönemi Damga Vergisi, Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır (VUKS:104)
Sirkuler No: 2018/39
Tarih: 20/04/2018
Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi, E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süreleri ile E-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri Uzatılmıştır (VUKS: 103)