Sirküler Raporlar

Vergi alanında yapılan değişiklikleri Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik uzmanları tarafından hazırlanan sirkülerler aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Sirkuler No: 2017/9
Tarih: 04/01/2017
01/01/2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Harç Tutarları (HKGT:78)
Sirkuler No: 2017/8
Tarih: 04/01/2017
01/01/2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Damga Vergisi Tarifesi (DVGT:61)
Sirkuler No: 2017/7
Tarih: 04/01/2017
Veraset ve İntikal Vergisi ile ilgili 2017Yılında Uygulanacak Dilimler ve İstisna Tutarları (VİVGT:48)
Sirkuler No: 2017/6
Tarih: 04/01/2017
Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Özel İletişim Vergisi Hk. (ÖİVGT:15)
Sirkuler No: 2017/5
Tarih: 04/01/2017
2017 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları (BGKGT:49)
Sirkuler No: 2017/4
Tarih: 04/01/2017
2017 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları (MTVGT:47)
Sirkuler No: 2017/3
Tarih: 04/01/2017
VUK’da Yer Alan ve 2016 Yılında Uygulanacak Bazı Maktu Had ve Miktarlar (VUKGT:476)
Sirkuler No: 2017/2
Tarih: 04/01/2017
Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan ve 2017 Yılında Uygulanacak Bazı Maktu Had ve Tutarlar (GVGT:296)
Sirkuler No: 2017/1
Tarih: 04/01/2017
2017 Yılında Elde Edilen Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (GVGT:296)