Sirküler Raporlar

Vergi alanında yapılan değişiklikleri Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik uzmanları tarafından hazırlanan sirkülerler aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Sirkuler No: 2021/34
Tarih: 04/02/2021
Finansman Gider Kısıtlaması Oranı %10 Olarak Belirlenerek 01/01/2021 Tarihinden İtibaren Uygulamaya Girmiştir (CK:3490)
Sirkuler No: 2021/33
Tarih: 02/02/2021
Ocak-Aralık/2020 Dördüncü Geçici Vergi Dönemi ve 2020 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi İçin Menkul Kıymetlerin Borsa Rayici
Sirkuler No: 2021/32
Tarih: 02/02/2021
Ocak-Aralık/2020 Dördüncü Geçici Vergi Dönemi ve 2020 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi İçin Yabancı Paraların Değerleme Kurları ve Reeskont Faiz Oranları
Sirkuler No: 2021/31
Tarih: 02/02/2021
Diğer Ücretlilerin Vergilendirme Dönemi Başladı
Sirkuler No: 2021/30
Tarih: 02/02/2021
Elektrikli Otomobillerin ÖTV Oranları Artırılmıştır (CK:3471)
Sirkuler No: 2021/29
Tarih: 02/02/2021
İhracatçılara Hedef Ülkelerdeki Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri İçin İlave Destekler Getirilmiştir (CK:3463)
Sirkuler No: 2021/28
Tarih: 01/02/2021
Nakdi Ücret ve İlave İstihdam Destek Tutarları %21,56 oranında Artırılmıştır
Sirkuler No: 2021/27
Tarih: 01/02/2021
01/01/2021-30/06/2021 Tarihleri Arası Geçerli Vergiden Müstesna Yurtiçi – Yurtdışı Gündelikleri
Sirkuler No: 2021/26
Tarih: 01/02/2021
Konaklama Hizmet Sözleşmelerinin Döviz Cinsinden Yapılabileceği Hk. (Tebliğ:2021-32/59)
Sirkuler No: 2021/25
Tarih: 01/02/2021
Özel İletişim Vergisi Oranlarının Arttırılması Hk (CBK: 3469)
Sirkuler No: 2021/24
Tarih: 01/02/2021
Kentsel Dönüşüm Kapsamında Riskli Yapılara İlişkin İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Oranı İndirilmiştir (CBK: 3470)
Sirkuler No: 2021/23
Tarih: 27/01/2021
Karşılıksız Çeklerde Bankaların Sorumlu Olduğu Üst Sınır 2.670,00 TL’ye Yükseltilmiştir