Sirküler Raporlar

Vergi alanında yapılan değişiklikleri Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik uzmanları tarafından hazırlanan sirkülerler aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Sirkuler No: 2021/10
Tarih: 05/01/2021
Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Özel İletişim Vergisi Hk. (ÖİVGT:19)
Sirkuler No: 2021/9
Tarih: 05/01/2021
2021 Yılı Emlak Vergi Değerleri ve Değerli Konut Vergisi Uygulaması Hk. (EVKGT:78)
Sirkuler No: 2021/8
Tarih: 05/01/2021
01/01/2021 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Harç Tutarları (HKGT:86)
Sirkuler No: 2021/7
Tarih: 05/01/2021
01/01/2021 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Damga Vergisi Tarifesi (DVGT:65)
Sirkuler No: 2021/6
Tarih: 05/01/2021
Veraset ve İntikal Vergisi ile ilgili 2021 Yılında Uygulanacak Tarife ve İstisna Tutarları (VİVGT:52)
Sirkuler No: 2021/5
Tarih: 05/01/2021
2021 Yılında İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan İade Taleplerinde Uygulanacak Sınır Hk. (KDVUGT:33)
Sirkuler No: 2021/4
Tarih: 05/01/2021
2021 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları (MTVGT:53)
Sirkuler No: 2021/3
Tarih: 05/01/2021
Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan ve 2021 Yılında Uygulanacak Bazı Maktu Had ve Miktarlar (VUKGT:522)
Sirkuler No: 2021/2
Tarih: 05/01/2021
Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan ve 2021 Yılında Uygulanacak Bazı Maktu Had ve Tutarlar (GVGT:313)
Sirkuler No: 2021/1
Tarih: 05/01/2021
2021 Yılında Elde Edilen Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (GVGT: 313)
Sirkuler No: 2020/113
Tarih: 05/01/2021
TTK’nın 376’ncı Maddesindeki Sermayenin Kaybı ve Borca Batık Olma Durumu İle İlgili Tebliğde Değişiklikler Yapılmıştır
Sirkuler No: 2020/112
Tarih: 31/12/2020
7256 Sayılı Kanun Kapsamında Kesinleşmiş Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Süreler 1 Ay Uzatılmıştır