Sirküler Raporlar

Vergi alanında yapılan değişiklikleri Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik uzmanları tarafından hazırlanan sirkülerler aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Sirkuler No: 2022/49
Tarih: 08/04/2022
Yurtiçi Yerleşik Tüzel Kişilerin Kur Korumalı Mevduata Dönüştürebilecekleri Döviz Tevdiat Hesapları Hk. (Tebliğ:2022/16)
Sirkuler No: 2022/48
Tarih: 08/04/2022
2022 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi İçin Yeniden Değerleme Oranı %33,63 Olarak Belirlenmiştir. (KVKS:59)
Sirkuler No: 2022/47
Tarih: 04/04/2022
Mevduat Faizleri, Katılım Hesabı Kar Payları ve Çeşitli Menkul Kıymetlerde İndirimli Stopaj Uygulaması 3 Ay Daha Uzatılmıştır (CK:5360)
Sirkuler No: 2022/46
Tarih: 30/03/2022
Bazı Malların Tesliminde Uygulanacak KDV Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hk. (CBK: 5359)
Sirkuler No: 2022/45
Tarih: 24/03/2022
Kur Korumalı Mevduat Hesaplarının Vade Sonu Bakiyeleriyle Kambiyo Alımlarında Uygulanacak BSMV Oranı Hk.
Sirkuler No: 2022/44
Tarih: 17/03/2022
Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır (Tebliğ:2022/11)
Sirkuler No: 2022/43
Tarih: 17/03/2022
Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına İlişkin Tebliğlerde Yapılan Değişiklikler Hk. (Tebliğ:2022/9, 10)
Sirkuler No: 2022/42
Tarih: 01/03/2022
2021 Yılı Gelir Vergisi Beyannamelerinin 2022/Mart Ayı Sonuna Kadar Verilmesi Gerekmektedir.
Sirkuler No: 2022/41
Tarih: 01/03/2022
Meskenlerde ve Tarımsal Sulamada Kullanılan Elektrik Teslimlerinde KDV Oranı %8’e İndirilmiştir. (CK:5249)
Sirkuler No: 2022/40
Tarih: 25/02/2022
Ocak/2022 Dönemi Sigorta Primlerinin Ödeme Süresi 03/03/2022 Tarihi Gün Sonuna Kadar Uzatılmıştır
Sirkuler No: 2022/39
Tarih: 22/02/2022
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hk
Sirkuler No: 2022/38
Tarih: 17/02/2022
Yurtiçi Yerleşik Tüzel Kişilerin Türk Lirasına Çevrilen Döviz ve Altın Hesaplarından Elde Edilen Gelirlerden Yapılacak Tevkifat Oranları Hk. (CK:5193)