Sirküler Raporlar

Vergi alanında yapılan değişiklikleri Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik uzmanları tarafından hazırlanan sirkülerler aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Sirkuler No: 2021/100
Tarih: 22/06/2021
7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı
Sirkuler No: 2021/99
Tarih: 16/06/2021
7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunuyla İlgili SGK Genelgesi Yayımlandı. (Genelge:2021/20)
Sirkuler No: 2021/98
Tarih: 14/06/2021
7326 Sayılı Kanun Uyarınca SGK’ya Olan Borçların Yapılandırılması Hakkında SGK Duyurusu
Sirkuler No: 2021/97
Tarih: 14/06/2021
Araç Muayenelerini Süresinde Yaptırmamış Araç Sahiplerinin 7326 sayılı Kanundan Yararlanmalarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. (Tebliğ: 1)
Sirkuler No: 2021/96
Tarih: 14/06/2021
7326 sayılı (Yeniden Yapılandırma) Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. (Tebliğ No:1).
Sirkuler No: 2021/95
Tarih: 14/06/2021
Aktifte Yer Alan Taşınmazlar ve Amortismana Tabi Kıymetler İçin Yeniden Değerleme İmkanı Getirilmiştir
Sirkuler No: 2021/94
Tarih: 11/06/2021
7326 Sayılı Kanun Kapsamında GÜMRÜK Vergisi İle İlgili Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Hk.
Sirkuler No: 2021/93
Tarih: 11/06/2021
7326 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah/Vergi Artırımı, Stok Beyanı ve Kayıt Düzeltme İşlemleri Hk.
Sirkuler No: 2021/92
Tarih: 11/06/2021
7326 Sayılı Kanun Kapsamında VERGİ Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Hk.
Sirkuler No: 2021/91
Tarih: 11/06/2021
7326 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” Yayımlanmıştır
Sirkuler No: 2021/90
Tarih: 08/06/2021
Uzaktan Çalışma Gün Sayısının Gösterilmesi Hk
Sirkuler No: 2021/89
Tarih: 08/06/2021
Sosyal Yardım Alınan Hanede Bulunan Kişinin Çalıştırılması Halinde Verilecek Prim Desteğinin Usul ve Esasları Hk.