Sirküler Raporlar

Vergi alanında yapılan değişiklikleri Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik uzmanları tarafından hazırlanan sirkülerler aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Sirkuler No: 2021/22
Tarih: 26/01/2021
Koronavirüs Salgını Tedbirleri Kapsamında Faaliyetleri Durdurulan veya Faaliyetlerine Ara Verilen Mükelleflere İlişkin Mücbir Sebep Uygulaması Hk. (VUKGT:524)
Sirkuler No: 2021/21
Tarih: 26/01/2021
Elektronik Belge Olarak Düzenlenen Belgelerin Form BA ve Form BS Bildirimlerine Dahil Edilmeyeceği Hk. (VUKGT:523)
Sirkuler No: 2021/20
Tarih: 19/01/2021
Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği Yayımlanmıştır
Sirkuler No: 2021/19
Tarih: 12/01/2021
01/01/2021-30/06/2021 Tarihleri Arası Geçerli Vergiden Müstesna Yurtiçi – Yurtdışı Gündelikleri
Sirkuler No: 2021/18
Tarih: 12/01/2021
01/01/2021 – 30/06/2021 Tarihleri Arası Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı 7.638,96 TL olarak Uygulanacaktır
Sirkuler No: 2021/17
Tarih: 12/01/2021
E-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB Sistemine Yüklenme Süresinin Uzatılması Hk
Sirkuler No: 2021/16
Tarih: 12/01/2021
Bazı Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması, Çeklerin İbrazı ve Hamiline Yazılı Payların Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirimi Hk
Sirkuler No: 2021/15
Tarih: 05/01/2021
Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması (Varlık Barışı) Düzenlemesine İlişkin Uygulama Rehberi Yayımlanmıştır
Sirkuler No: 2021/14
Tarih: 05/01/2021
2021 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katkı Payı (GEKAP) Tutarları
Sirkuler No: 2021/13
Tarih: 05/01/2021
01/01/2021 Tarihinden İtibaren Geçerli Sigorta Taban ve Tavan Ücretleri
Sirkuler No: 2021/12
Tarih: 05/01/2021
01/01/2021 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Ücret Tutarı
Sirkuler No: 2021/11
Tarih: 05/01/2021
Engellilere Motorlu Taşıt Tesliminde Uygulanan İstisna Tutarına ilişkin Değişiklikler Hk.