Sirküler Raporlar

Vergi alanında yapılan değişiklikleri Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik uzmanları tarafından hazırlanan sirkülerler aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Sirkuler No: 2020/111
Tarih: 31/12/2020
Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma ve Başvuru Süreleri Uzatılmıştır. (CBK: 3316 ve 3317)
Sirkuler No: 2020/110
Tarih: 24/12/2020
Yerli ve Yabancı Film Gösterimlerinde Eğlence Vergisi Oranı Geçici Olarak Sıfıra İndirilmiştir (CBK: 3320)
Sirkuler No: 2020/109
Tarih: 24/12/2020
Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67’nci Maddesinde Yer Alan Stopaj Oranlarına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır (CK:3321)
Sirkuler No: 2020/108
Tarih: 24/12/2020
Gayrimenkul Kiralamalarında %10 Stopaj Uygulama Süresi Uzatılmıştır. (CBK:3319)
Sirkuler No: 2020/107
Tarih: 24/12/2020
Bazı Mal ve Hizmetlere İlişkin KDV Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hk. (CBK:3318).
Sirkuler No: 2020/106
Tarih: 23/12/2020
E-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması Zorunluluğu Hk.
Sirkuler No: 2020/105
Tarih: 23/12/2020
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Yeniden Belirlenmiştir
Sirkuler No: 2020/104
Tarih: 23/12/2020
Ülke Bazlı Rapor Beyanına İlişkin Sürelerin Uzatılması Hk.
Sirkuler No: 2020/103
Tarih: 30/11/2020
2020 Hesap Dönemi ve Dördüncü Geçici Vergi Dönemi İçin Yeniden Değerleme Oranı %9,11 Olarak Belirlenmiştir. (VUKGT:521)
Sirkuler No: 2020/102
Tarih: 30/11/2020
7256 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılmasına İlişkin Açıklamaların yer Aldığı Tebliğ Yayımlanmıştır
Sirkuler No: 2020/101
Tarih: 30/11/2020
7256 sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır
Sirkuler No: 2020/100
Tarih: 30/11/2020
Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlanmıştır. (Tebliğ No:1)